fbpx

GLIMRA – ABONNEMANGSVILLKOR

Version 2023:2

Senast uppdaterad: 25 september 2023

Vänligen läs igenom dessa användarvillkor (”Abonnemangsvillkor”) noggrant då de innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter vid användning av Applikationerna samt abonnemanget (såsom definierats nedan).

1 ALLMÄNT

1.1 Inledning

1.2 Ändringar och tillägg

2 APPLIKATIONERNA OCH TJÄNSTERNA

2.1 Allmänt om Applikationerna och Tjänsterna

2.3 Användarens ansvar och åtaganden

3 PERSONUPPGIFTER

4 KOSTNADER OCH BETALNING

4.1 Allmänt

4.2 Betalningsvillkor

4.3 Abonnemangsvillkor

 

5 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

6 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7 ÖVRIGT

7.1 Aktivitet

7.2 Avslutande av konto

7.3 Ansvarsbegränsning

7.4 Skadelöshetsförbindelse

7.5 Reklamation

7.4.1              Användaren ska skriftligen reklamera felaktig Tjänst eller debitering till Glimras kundtjänst utan dröjsmål och senast inom sextio (60) dagar från det att den aktuella Tjänsten påbörjades alternativt att Användaren fått kännedom om felet. En reklamation ska tydligt ange typen av fel. Användaren ska i skälig omfattning vara Glimra behjälplig vid eventuell utredning till följd av reklamation.

7.6 Användarvillkoren                  

7.7 Överlåtelse

7.8 Force Majeure

8 LAG OCH TVISTER

________________________

Top